wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Шумен 202

WEB-ОБУЧЕНИЕ ЗА ИСУН 2020 В ШУМЕН

Уеб-обучение за новите възможности на Информационната система за управление и наблюдение на еврофондовете (ИСУН) организира Областен информационен център - Шумен. Със съдействието на експерт от Дирекция "Информация и системи за управление на средствата от ЕС" при Администрацията на Министерски съвет (МС) бяха представени стъпките, които бенефициентите трябва да знаят, ако желаят да кандидатстват електронно с проекти по оперативните програми през програмен период 2014-2020. Георги Стратиев от Дирекция "ИСУСЕС" при МС направи двучасова он-лайн презентация на системата, в рамките на която всеки от участниците в уебинара направи своя регистрация в ИСУН 2020 и попълни електронен формуляр по една от отворените процедури: "Подобряване на производствения капацитет в МСП" в рамките на ОП "Иновации и конкурентоспособност". Участниците задаваха въпроси и имаха възможност макар и дстанционно  да се възползват от помощта на експерта от ИСУСЕС. 

Продължава...

ЗАВЪРШИ ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА ОИЦ В ОБЛАСТ ШУМЕН

Над 200 души посетиха информационните събития на ОИЦ-Шумен през април.В рамките на три седмици експертите на центъра обиколиха десетте общини на област Шумен и запознаха жителите на региона  с измененията…

Продължава...

ОИЦ - ШУМЕН РАЗДАДЕ НАГРАДИ В НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ " ДА СЪЗДАДЕМ БЪЛГАРИЯ 2020"

От 15-30 април ОИЦ-Шумен раздаде награди на най-креативните участници в анкетата от националната кампания "Да създадем България 2020" в област Шумен. В поредица от информационни събития в десетте общини на…

Продължава...

ОИЦ-ШУМЕН СЪБРА НАД 215 ПРОЕКТНИ ИДЕИ

215 проектни идеи събра ОИЦ - Шумен в рамките на националната кампания "Да създадем заедно България 2020". По-голямата част са свързани с промяна на инфраструктурата на областния град и в…

Продължава...

Над 50 идеи събра ОИЦ от жителите на община Шумен в първия ден на националната кампания: "Да създадем заедно България 2020"

Около 30 от идеите бяха споделени на срещата с администрацията и представителите на училища, НПО и кметовете на населени места. Над 20 шуменци участваха в анкетата, която ОИЦ проведе за…

Продължава...

В Шумен стартира Националната кампания: " Да създадем заедно България 2020"

Стартът на Националната кампания: "Да създадем заедно България 2020" бе обявен на пресконференция в з.363 на кметството в 9.00ч. днес. По-рано, управителят на Областния информационен център - Галина Минчева говори…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.