wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Шумен 202

ОИЦ - Шумен обяви старта на информационна кампания Избрана

От 17 април до 12 май Областен информационен център - Шумен ще представи актуални процедури за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони. Експертите на центъра ще посетят общините от област Шумен и ще представят мярка 7.2 от ПРСР " Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" с възможности на общините в тези райони да кандидатстват за обновяване на образователна, спортна, улична инфраструктура и енергийна ефективност на сгради. Стартът на информационната кампания бе даден днес с пресконференция в ОИЦ-Шумен. Срещите в общините от област Шумен ще се проведат по график, като ще започнат от Община Никола Козлево на 17 април в 9.30ч. и ще завършат в община Венец на 03.05. Информационното събитие в община Шумен, ще бъде по темата "Фонд на фондовете" а гост - лектори от Фонда ще бъдат Тихомир Илиев и Александра Льомоан.

Продължава...

Бизнесът в очакване на нови процедури за кандидатстване Избрана

Актуални през 2018 година възможности за кандидатстване по оперативните и други програми събраха в Областен информационен център (ОИЦ) - Шумен представители на фирми и предприемачи. Управителят на центъра, Галина Минчева…

Продължава...

ОИЦ-Шумен отчете работата си и раздаде подаръци Избрана

На последната за 2017 година среща с медиите, екипът на Областен информационен център - Шумен изнесе данни за дейността си и за изпълнението на оперативните програми. Над 550 потребители са…

Продължава...

Завърши двудневно обучение на ОИЦ-Шумен Избрана

Над 70 бенефициенти - представители на местни инициативни групи, общини, фирми и неправителствени организации се включиха в двудневното обучение на Областен информационен център - Шумен, проведено на 13 и 14…

Продължава...

ОИЦ-Шумен представи данни за изпълнението на оперативните програми

Договори за над 47 млн. лева безвъзмездна финансова помощ са сключени в област Шумен по оперативните програми от началото на програмния период (2014-2020) досега. От тях реално изплатените средства са…

Продължава...

Ученици дебатираха за еврофондовете в Шумен

Ученици от четири училища с клубове " Дебати" в Шумен дебатираха за ползата от еврофондовете. Събитието бе организирано от Областен информационен център - Шумен в рамките на кампанията "Заедно за…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.