wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Шумен 202

ОИЦ представи новите оперативни програми в гр. Нови пазар

Одобрените от правителството проекти на оперативните програми за периода (2014-2020г.) бяха представени на информационна среща в кметството на гр. Нови пазар днес. Пред представители на общинската администрация, неправителствените организации, читалищата и бизнеса, ОИЦ-Шумен разясни основните елементи на Споразумението за партньорство (2014-2020), приоритетите и дейностите, които се очаква да бъдат финансирани от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз в рамките на седемте нови оперативни програми - ОП "Региони в растеж", ОП"Околна среда", ОП"Транспорт", ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", ОП "Иновации и конкурентоспособност", ОП "Добро управление" и ОП "Развитие на човешките ресурси". Срещата в гр. Нови пазар е част от кампанията на ОИЦ - Шумен за популяризиране на новия програмен период (2014-2020г.) в деветте общини на област Шумен. Припомняме, че проекта на Споразумението за партньорство бе официално представен за разглеждане в Европейската комисия през април т.г. Одобрението му заедно с това на седемте нови оперативни програми трябва да стане факт най-късно до края на 2014г.

Продължава...

Информационни събития в четири общини проведе ОИЦ в първата седмица от кампанията "Новия програмен период 2014-2020"

Програми и мерки, по които ще бъдат финансирани проекти през новия програмен период със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове представи в четири общини на област Шумен, Областният информационен…

Продължава...

ОИЦ-Шумен обяви победителят в конкурса: "Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти"

17 - годишната Йолина Добрева от Гимназията с преподаване на чужди езици "Никола Й.Вапцаров" е победителят в регионалния етап на младежкия конкурс: "Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти". Нейната проектна идея…

Продължава...

76% от анкетираните в приемните на ОИЦ-Шумен познават Споразумението за партньорство

От общо 92 анкетирани по време на откритите приемни на ОИЦ в гр. Шумен и гр. Каспичан, 70 са отговорили вярно на въпросите за Споразумението за партньорство. Това сочат резултатите,…

Продължава...

Комисия отличи най-добрият младежки проект от Шумен в конкурса: "Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти"

Петчленна комисия заседава днес в Областен информационен център (ОИЦ) - Шумен. В нея участваха представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, областната администрация, община…

Продължава...

ОИЦ-Шумен с първа изнесена приемна в инициативата за популяризиране на СП

Стартираха серия открити приемни и информационни събития, посветени на Споразумението за партньорство на Р. България в цялата страна. Те ще продължат до 13 юни 2014г. Инициативата е на мрежата от…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.