wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Шумен 202

Ученици от ГПЧЕ и СОУ "Сава Доброплодни" се включиха в конкурса за младежки проект на ОИЦ

Проектни идеи на ученици от Гимназията с преподаване на чужди езици " Н.Й.Вапцаров" и Средното общообразователно училище "Сава Доброплодни" се съревновават в регионалния кръг на конкурса за младежки проект под мотото: " Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти". Конкурсът е инициатива на мрежата от 28 информационни центъра в страната за популяризиране на Кохезионната политика. До изтичане на крайния срок - 26 май, 17.00ч. на електронната поща на Областен информационен център - Шумен: oic.shumen@eufunds.bg. бяха получени две проекто-предложения. Те са по оперативните програми "Региони в растеж"(2014-2020) и ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"(2014-202). ОИЦ определи комисия, която ще разгледа и оцени проектните идеи. Комисията ще заседава на 31 май. Победителят от регионалния кръг ще бъде обявен до 16 юни и ще получи награда - електронен четец. Отличените проекти на всички първи места от регионалния кръг на конкурса ще се състезават на национално ниво. Голямата награда в националния кръг е смартфон. Награждаването на победителя ще се проведе на 30 юни 2014 г. в гр. София. Конкурсът за младежки проект стартира на 25 март. В него участват ученици, студенти и безработни младежи на възраст от 17 до 21 години. Те се състезават с проектни идеи по седемте нови оперативни програми за програмен период (2014-2020). Освен, че трябва да съответстват на приоритетите и целите на оперативните програми, предложените проекти трябва да способстват за подобряване на живота в областта, в която кандидатите живеят. Конкурсът за младежки проект е първата мащабна инициатива на мрежата от областни информационни центрове в страната през 2014г. 

Продължава...

ОИЦ-Шумен завърши цикъла от срещи за представяне на конкурса за младежки проект

Със среща с ученици от СОУ "Трайко Симеонов" в Шумен завършиха организираните от ОИЦ информационни събития за представяне на националния младежки конкурс: "Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти". В рамките на…

Продължава...

Интересна идея за проект представиха в ОИЦ ученици от шуменско училище

Ученици от СОУ „Сава Доброплодни" представиха в ОИЦ-Шумен идея за проект по ОП „Региони в растеж", с която имат намерение да участват в Националния конкурс: Да създаваме заедно европейски проекти".…

Продължава...

Безработни младежи посетиха офиса на ОИЦ за да получат информация за конкурса за младежки проект

Информационната среща протече под формата на дискусия, за инициативата на мрежата от 28 информационни центъра в страната и за възможностите, които новите оперативни програми предоставят за младите хора. Младежите не…

Продължава...

Ученици от ПГСАГ научиха за младежкия конкурс на мрежата от ОИЦ

Правилата и условията за включване в националният младежки конкурс: "Да създаваме заедно европейски проекти", бяха представени пред ученици от Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия (ПГСАГ) в Шумен. Екипът…

Продължава...

Предстоят нови срещи на ОИЦ за конкурса за младежки проект

Студенти от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски" се информираха за възможностите за участие в националния конкурс за младежки проект. Срещата с тях бе второто информационно събитие, което Областният информационен център…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.