wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Шумен 202

Информационни материали по общински проект по ОПАК предоставя ОИЦ-Шумен

Брошури и дипляни по проекта "Шумен 2020" са на разположение от днес в Областния информационен център. В тях е отразен напредъка по изпълнението на проекта, с който Община Шумен подготвя своя общински план за развитие (ОПР) за периода 2014-2020г. Проектът се финансира по Оперативна програма " Административен капацитет" и е на стойност 74 192,80 лева. От планираните в него дейности до момента са проведени публични обсъждания за мисията, визията, стратегическите цели и приоритети на общинския план. Разработен е и механизъм за мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на плана. В процес на реализация са дейностите по разработване на общинския план и провеждане на съпътстващо обучение за прилагането на механизма за мониторинг, контрол и оценка. Предстои да бъдат обучени 21 служители на общинската администрация за прилагане на механизма за контрол и последваща оценка на изпълнението на ОПР. Проектът е със срок 6 месеца и приключва на 08 май, т.г.  

Продължава...

Обучение за електронно кандидатстване и електронно отчитане на проекти проведе ОИЦ-Шумен

Информационен ден - обучение за електронното кандидатстване и електронното отчитане на проекти проведе Областният информационен център в Шумен. Над 80 представители на бизнеса, неправителствени организации, общини, образователни и културни институции…

Продължава...

ОИЦ-Шумен стартира "Конкурс за младежки проект"

Областният информационен център(ОИЦ) - Шумен стартира конкурс за младежки проект под мотото: "Да създаваме заедно европейски проекти". Това се случи по време на информационно събитие с ученици от Гимназията с…

Продължава...

Стефан Бъчваров от ПГМЕТТ "Христо Ботев" гостува в ОИЦ-Шумен в рамките на националната инициатива " Мениджър за един ден"

Единадесетокласник от Професионалната гимназия по механотехника електроника телекомуникации и транспорт (ПГМЕТТ) "Христо Ботев" влезе в ролята на "управител на Областния информационен център (ОИЦ) - Шумен". Стефан Бъчваров пристигна в ОИЦ…

Продължава...

Завърши информационна кампания на ОИЦ в Област Шумен

Над 170 души от деветте общини на Област Шумен се включиха в информационна кампания на Областния информационен център (ОИЦ), която се проведе в периода 10-21 феврурари. Кампанията премина под мотото…

Продължава...

МОН и ОИЦ-Шумен с информационен ден за ОП НОИР

Над сто души се включиха в информационния ден, организиран от Областен информационен център (ОИЦ) - Шумен за представяне на новата Оперативна програма (ОП) "Наука и образование за интелигентен растеж" (НОИР)…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.