wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Силистра 138

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТ „ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОИЦ-СИЛИСТРА“

     В Областен информационен център – Силистра се състоя информационен ден във връзка с приключване на проект „Функциониране на Областен информационен център - Силистра”.

    В рамките на две събития – пресконференция с медии и представители на местната власт и информационна среща с бенефициенти, партньори и приятели на Центъра, експертите представиха изпълнението на проекта, напредъка по изпълнението на оперативните програми към месец декември, както и предстоящите дейности през 2019 година.

     Д-р Юлиян Найденов, Кмет на Община Силистра, поздрави екипа на ОИЦ-Силистра за чудесните резултати, пожела им още по-успешен нов проект за продължаване дейността на Центъра и отправи пожелания към всички присъстващи за здраве, за все по-добри резултати в собствените им дейности, които да допринасят за общото развитие на областта.

     Областен информационен център – Силистра е създаден през ноември 2011 година и е част от Мрежата от 27 Областни информационни центъра в България. Това е вторият проект за функциониране на Центъра, който експертите отчитат. През последните 3 години, на територията на областта са проведени 95 информационни събития с различен характер и с над 1900 участници. Консултациите на място в офиса са 1440, публикациите в медиите – над 450, а фейсбук страницата на Центъра има 2270 приятели, до които достига актуална информация относно европейското финансиране. Национални инициативи, посещения при бенефициенти и изнесени приемни, работни срещи и партньорски събития са само част от организираните и проведени разнообразни дейности от ОИЦ-Силистра.

     Освен срещи и консултации, в рамките на проекта, експертите изготвят и информационни материали. В днешния ден, 18 декември 2018 г., от печат излезе и последният за този проект сборник с включени над 30 значими проекта от област Силистра. Изданието се разпространява безплатно и споделя добри практики от изпълнението на европейски проекти в различни сфери.

     Друга основна функция на ОИЦ-Силистра е да осъществява обратна връзка относно общественото мнение за европейските фондове към Централно координационно звено на Министерски съвет. По повод подготовката на новия програмен период (2021-2027), експертите разпространиха анкета относно Бъдещето на политиката на сближаване на ЕС, която обобщиха и представиха пред участниците в двете срещи.

    ОИЦ-Силистра ще продължи да изпълнява дейността си и през следващите 3 години и да информира напълно безплатно всички заинтересовани страни за възможностите за европейско финансиране чрез проект "Функциониране на Областен информационен център - Силистра", финансиран от ОП "Добро управление".

     Информационният ден завърши с пожелания за топли коледни и новогодишни празници, както и за все по-успешни партньорства и проекти.

Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

18.12 5  18.12 2

18.12 7

18.12 6

18.12 1

Продължава...

ОИЦ-СИЛИСТРА ПОСЕТИ БЕНЕФИЦИЕНТИ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА

     Областен информационен център – Силистра проведе посещения при бенефициенти във всички общини от област Силистра. Посетени бяха проекти от различни сфери на дейности – образование, земеделие, социални дейности, както…

Продължава...

ОИЦ-СИЛИСТРА ПРЕДСТАВИ ПРОЦЕДУРА „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА“

     Областен информационен център – Силистра проведе информационни събития във всички общини от област Силистра за представяне на отворената процедура „Социално включване в общността” по Оперативна програма „Развитие на човешките…

Продължава...

МНОГООБРАЗНИТЕ ТАЛАНТИ НА СИЛИСТРА И МИХАЕЛА ФИЛЕВА С ИЗЯВА НА ЕДНА СЦЕНА

     Областен информационен център – Силистра (ОИЦ), със съдействието на Община Силистра, организира музикален конкурс „Единни в многообразието“ в Деня на Народните будители – 1 ноември. Събитието бе част от…

Продължава...

МУЗИКАЛЕН КОНКУРС „ЕДИННИ В МНОГООБРАЗИЕТО“

     Областен информационен център – Силистра организира музикален конкурс „Единни в многообразието“. Събитието се провежда в рамките на Националната кампания на Мрежата от Областни информационни центрове в България, която е…

Продължава...

ОИЦ-Силистра представи подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020

     Областен информационен център – Силистра проведе информационни срещи във всички общини от област Силистра за представяне на подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Мярка 6 „Развитие…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.