wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) организира разнообразни събития, посветени на 9 май – деня на Европа. Жители и гости на град Силистра ще могат да разгледат изложба с успешни европейски проекти. На площад Свобода пред входа на ОИЦ-Силистра ще бъдат разположени стативи с кратка информация и снимки на добри практики от изпълнени проекти в област Силистра. Изложбата е насочена към широката общественост, а онагледяването на постигнатите резултати с европейски средства ще отправи следното послание: „Европейските средства са за всички нас!“.

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СИЛИСТРА НА ПЛОЩАД „СВОБОДА“
От 11:00 ч. до 13:00 ч. ОИЦ-Силистра ще изнесе своята дейност пред входа на информационния център на площад „Свобода“. По време на откритата приемна, експертите ще предложат на посетители и минувачи разнообразни информационни и рекламни материали от изпълнени проекти с европейско финансиране.

ДИСКУСИЯ С МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ
От 15:30 ч. в залата на ОИЦ-Силистра ще се състои информационна среща-дискусия с младежки организации, които изпълняват свои проекти, в рамките на ежегодната конкурсна сесия на Община Силистра „Младите за Силистра 2016“. Темата на събитието е „Активните млади – бъдещето на Силистра“, като целта е да бъде обменен и споделен полезен опит от реализирането на различни проекти.

ФЛАШМОБ С МУЗИКАЛНИ И ТАНЦОВИ ИЗПЪЛНЕНИЯ
От 17:00 ч., пред входа на ОИЦ-Силистра на площад „Свобода“, ще бъде проведено празнично събитие по повод Деня на Европа. Посетителите ще имат възможност да разгледат изложбата с Добри практики от изпълнени проекти с европейско финансиране и да участват в музикалната програма. Децата от Център за музика и изкуства „Мегатон“ ще изпълнят химна на ЕС „Ода на радостта“, а балетна формация „Б2“ ще представи свои танцови изпълнения.

Събитията се провеждат по повод Деня на Европа и са част от националната кампания „Успешни заедно“ на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Областен информационен център – Силистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.