wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) проведе разнообразни събития, посветени на 9 май – Ден на Европа. Открита е отново изложба с успешни европейски проекти - на площад Свобода пред входа на ОИЦ-Силистра са разположени стативи с кратка информация и снимки на добри практики от изпълнени проекти с европейско финансиране в област Силистра. Изложбата е насочена към широката общественост, а онагледяването на постигнатите резултати с европейски средства отправя следното послание: „Европейските средства са за всички нас!“.

За приключилия програмен период 2007-2013, в област Силистра са сключени 128 договора за изпълнение на проекти по седемте оперативни програми. Общата стойност на всички договори е близо 129 млн.лв., а безвъзмездните средства са над 105 млн.лв. Институции, неправителствени организации, фирми, читалища и училища са сред получателите на европейско финансиране за реализирането на свои идеи. Чрез тези проекти и направените инвестиции в различни обекти и дейности, европейските пари достигат до много крайни ползватели от различна възраст и социални групи – подобрена градска среда и качество на живот, някои получават по-добри условия за учене и професионално развитие, други ползват по-бързо и качествено административно обслужване, трети шофират по нови пътища, както и много други ползи за всички в различни насоки.

Експертите от ОИЦ-Силистра избраха да отпразнуват Деня на Европа в компанията на младежи от неформални ученически групи, които са кандидатствали със свои проекти в ежегодната конкурсна сесия на Община Силистра „Младите за Силистра 2016“. Одобрените проекти през тази година са 8 на брой и в момента текат дейностите по изпълнението им. Темата на информационната среща-дискусия бе „Активните млади – бъдещето на Силистра“ а младежите, с много енергия и емоция, представиха своите идеи, споделиха ценен опит и онагледиха в снимки свършената работа. Доброволен труд, екипна и творческа работа, забавни моменти – според учениците, това са характерните белези на един успешен младежки проект.

В следобедните часове, на импровизирана сцена пред входа на ОИЦ, празникът завърши с музикална програма, в която се включиха млади таланти от Център за музика и изкуства „Мегатон“ и от балетна формация „Б2“. Под звуците на „Ода на радостта“ и други песни, в ритъма на танци и импровизации, минувачите имаха възможност да се информират за успешните проекти на територията на област Силистра.

 

Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.