wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

      Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) проведе събитие за награждаване на отличените участници в конкурса за детска рисунка в община Алфатар. Темата на конкурса бе „10 години България в Европейския съюз“, а рисунки се събираха в периода 10 март – 7 април 2017 г. Поканени за участие бяха всички 10 годишни деца, връстници на пълноправното членство на България в ЕС, от всички основни училища в област Силистра. Експертно жури оцени творбите и предложи за награждаване по 10 участника от всяка община, а във връзка с годишнината, организаторите от ОИЦ-Силистра предвидиха изключително атрактивни награди.

      На първо място в община Алфатар бе класирана рисунката на Дилек Лютфи (3-ти клас в ОУ „Христо Ботев“, гр.Алфатар), която получи голямата награда – дрон. Вторият в надпреварата Гьокан Хайредин (3-ти клас в ОУ „Христо Ботев“, гр.Алфатар) ще показва своите снимки на дигитална фоторамка, а трета бе Дуйгу Реджеб (3-ти клас в ОУ „Христо Ботев“, гр.Алфатар), която ще слуша музика на своя нов МР4 плеър. Още 7 деца получиха поощрителни награди – стереослушалки. Събитието бе съпътствано от изложба на всички рисунки, а всяко дете получи индивидуална грамота за участие. Г-жа Янка Господинова, кмет на Община Алфатар, също възпитаничка на ОУ „Христо Ботев“ се включи в награждаването и поздрави децата за участието им. Пожела им още много изяви и награди и им обърна внимание „да не забравят, че училището в Алфатар ражда таланти“.

      Млади таланти от групите по интереси по проект „Твоят час“ поздравиха участниците за успешното им представяне в конкурса и всички заедно отбелязаха 10-годишнината от членството на България в ЕС.

     Посетителският туристически център в Алфатар, който е ремонтиран и обновен с европейски средства, отвори своите врати за провеждане на мероприятието. Кметът представи информация на всички участници за инвестицията и възможностите, които предоставя центърът за развитие на туризма в общината. Проектът е реализиран от Община Алфатар по Програма за развитие на селските райони (2007-2013) и е на стойност 384 604 лв.

     На разположение на всички посетители бе изнесена приемна на ОИЦ-Силистра, която предоставяше информационни материали и отговори на въпроси по отворени и предстоящи процедури за кандидатстване с проекти по Оперативните програми в България.

       Конкурсът се провежда в рамките на национална кампания на Мрежата от Областни информационни центрове в България под наслов „ЗАЕДНО за Европа“.

Областен информационен център – Силистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

P4190651  P4190669  P4190675  P4190680  P4190690  P4190632

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.