wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен Информационен Център – Силистра, в партньорство с Областна администрация Силистра проведе срещи с бенефициенти в общините от област Силистра.

Експертите от ОИЦ-Силистра представиха успешните проекти и видимите резултати от 10-годшното членство на България в Европейския съюз. За периода 2007-2013 г. в региона са инвестирани над 165 милиона лева. От началото на новия програмен период до момента са сключени 160 договори за над 67 милиона лева. Средно на жител се падат инвестиции за 598 лева. Срещите бяха проведени в обекти, обновени или напълно изградени с европейски средства. Домакините представиха своите проекти, а експертите от Областна администрация запознаха аудиторията с бъдещото Председателство на България на Съвета на Европейския съюз.

 

IMG 7451  IMG 7732 

PB211797  PB241849

PB211796

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.