wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

По повод 9 май - Ден на Европа, Областен информационен център - Силистра и Езикова гимназия "Пейо Яворов" Силистра организират празничен концерт на тема "Европа в моята Силистра" с участието на млади таланти.

За място на изявата е избрана част от реновирания с европейски средства площад „Свобода“ – обособено място пред входа на Областен информационен център-Силистра.

По време на събитието ще има и изнесена приемна на Центъра.

Концертът е част от общоевропейската кампания "Европа в моя регион" на Европейската комисия.

ЗАПОВЯДАЙТЕ на 9 май, от 17:30 ч. ДА ПРАЗНУВАМЕ ЗАЕДНО!

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.