wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

     По повод 9 май – Ден на Европа, Областен информационен център – Силистра и Езикова гимназия „Пейо Яворов“ – Силистра организираха концерт с участието на млади таланти от гр.Силистра. ЕГ „Пейо Яворов“ е избрана за училище-посланик на Европейския парламент през учебната 2017/2018 г., а партньорското събитие бе част от общоевропейската кампания на Европейската комисия под надслов „Европа в моя регион“.

     Пролетният дъжд премести проявата от площада в залата на Кукления театър, но лошото време не успя да помрачи настроението на участници, организатори и публика.

     Учениците символично разделиха концерта на няколко етапа, всеки от които носеше различно послание: „Европа е България, нашият град, някъде там край реката….“; „Европа е любов“; „Европа е свобода“…

     Химнът на Европа - „Ода на радостта“ прозвуча в изпълнение на трио „Елмина“ и постави началото на празника.

     Импровизираната сцена на млади таланти бе изпъстрена с разнообразни музикални изпълнения на децата от вокална школа „Мегатон“, рецитали, изложба и звън на китари. Младшите посланици на Европа показаха, че „Европа е светът и ние сме светът!“. „Европа е хармония на единството“, точно както изящните балетни изпълнения на формациите „Аксел“ и „Лиденс“ представиха многообразието от музика и чувства.

     С рецитал на „Азбучна молитва“, младите таланти от ЕГ показаха как българската азбука си е проправила път измежду различните слова и култури в Европа. Европа е родината на свободата - на свободното слово, на борбата за свобода, на свободата да търсиш…

     Радост и веселие по български ни доставиха атрактивните гайдари от музикална школа „Великов“, а концертът завърши по нашенски с българско хоро и фолклорна формация „Гребенци“.

     Участници и публика остават в очакване на продължение на концерта в първоначално замисления формат – на открито, в ясен и слънчев ден.

Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

01   1

2   3  

4   5

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.