wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

     Областен информационен център – Силистра организира музикален конкурс „Единни в многообразието“. Събитието се провежда в рамките на Националната кампания на Мрежата от Областни информационни центрове в България, която е посветена на бъдещето на Кохезионната политика на ЕС. През 2018 година се навършват 30 години Политика на сближаване на ЕС и се чества Европейската година на културното наследство.

     Целта на този музикален конкурс е да предостави сцена за изява на млади таланти от всички общини от област Силистра и да демонстрира богатството на европейските езици и култура.

     Участията са разделени на 2 категории: Песен (индивидуални изпълнения и вокални формации) и Танц. По предварително зададени критерии, компетентно жури ще оцени и класира изявите на участниците, а победителите ще получат атрактивни предметни награди.

     Събитието ще завърши с концерт на популярната поп-изпълнителка Михаела Филева.

     Заповядайте на 1 ноември (четвъртък) 2018 година в ДТ „Сава Доброплодни“, гр. Силистра.

     Начало на конкурса: 12:00 часа, награждаване и концерт Михаела Филева: 17:30 часа.

Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Плакат Концерт Михаела Филева

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.