wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Силистра 138

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧЕН ПРОЕКТ НА „ЕЛИКА-ЕЛЕВАТОР“ ООД

Екипът на ОИЦ-Силистра присъства на заключителната пресконференция по проект на „Елика-Елеватор“ ООД. Информационното събитие се състоя в производствената база на предприятието и бе на тема „Постигнати резултати и очаквания след внедряване в производство на иновативна машина за белене на слънчоглед“.

Детелина Петрова, управител на фирмата, представи пред свои партньори и служители подробна информация за приключващия проект BG16RFOP002-1.001-0440-C01 "Внедряване в производството на „Елика-Елеватор“ ООД на иновативна машина за белене на слънчоглед" по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Общата стойност на проекта е 1 666 500 лв., от които 849 915.00 лв. са европейско финансиране и 149 985.00 лв. са национално дофинансиране. Безвъзмездната помощ е 60% - 999 900.00 лв. Срокът на изпълнение на проекта е 18 месеца, от 18.01.2017 до 18.07.2018 г.

Общата цел на инвестицията е да повиши конкурентоспособността на „Елика-Елеватор“ ООД, чрез внедряване в производството на иновационни подобрения в машина за белене на слънчогледови семки. Оборудването за постигане на поставената цел е вече внедрено в предприятието, което ще гарантира производство на конкурентноспособни машини с висока производителност, гарантирано качество, удовлетворяващи изискванията на пазара и клиентите. Новозакупените машини са осигурили и 4 нови работни места. В резултат на проекта, посредством внедряването на иновацията ще се осигури икономически ръст, значително увеличаване на износа и подобрен имидж на конкурентоспособно, модернизирано предприятие, което е способно веднага да отговори на новите изисквания и промени на пазара.

Присъстващите на събитието партньори поздравиха ръководството на предприятието с успешния проект и споделиха, че благодарение на тази инвестиция е осигурена работа и за други местни фирми, което подпомага развитието на целия регион.

„Елика-Елеватор“ ООД произвежда машини и съоръжения за транспортиране на товари в насипно състояние, машини за почистване и калибриране на маслодайни и технически култури, като осигурява работа на над 140 човека.

P8062121 P8062118 P8062116

Продължава...

ОИЦ-СИЛИСТРА ПРЕДСТАВИ АКТУАЛНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ

Проектите на кандидати от област Силистра получават допълнителни точки при оценката В Областен информационен център – Силистра се състоя информационна среща за представяне на отворената процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството”…

Продължава...

ОИЦ-СИЛИСТРА ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

Кандидатите от област Силистра получават допълнителни точки по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ Областен информационен център – Силистра (ОИЦ-Силистра) организира на 26 юли 2018 г. (четвъртък), от 14,00 ч. информационна среща…

Продължава...

ОИЦ-Силистра награди победителите във Фотоконкурса „Европа в моята Силистра“

     По време на информационна среща-дискусия с младежи Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) награди победителите във Фотоконкурса „Европа в моята Силистра“. Целта на фотоконкурса бе да провокира младите европейски…

Продължава...

Финал на кампанията „Европа в моята Силистра“

     Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) съвместно с Езикова гимназия „Пейо Яворов“ – Силистра организират информационна среща – дискусия с младежи на тема „Европа в моята Силистра“.      По…

Продължава...

Ден на отворените врати „ЕВРОПА В МОЯТА СИЛИСТРА“

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) проведе информационно събитие „Ден на отворените врати“ – организирано посещение на обекти с успешно изпълнени проекти по Оперативните програми. В обиколката се включиха ученици…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.