wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Силистра 138

Час по Европа в ОИЦ-Силистра

Областен информационен център – Силистра беше домакин на неформална група „Жълтите жирафи“ – ученици от 9 до 12 клас от СОУ „Никола Й. Вапцаров“, гр.Силистра. Експертите от ОИЦ-Силистра бяха подготвили презентация на тема „Европа и ние“ с основни факти около създаването и функционирането на Европейския съюз. Фондовете и оперативните програми, функционирали в България през 2007-2013, предизвикаха интереса на младите посетители, защото финансираните проекти през този период са приключили и резултатите се ползват от всички.

Наред с добрите практики от изпълнени проекти, експертите представиха и новите възможности за финансиране на проектни идеи до 2020 г. Информацията беше допълнена и онагледена и с помощта на кратки филмчета за развитието на Европейския съюз и на България, като част от него. Учениците научиха повече за европейските политики, които осигуряват финансова подкрепа за регионите, с цел повишаване качеството на живот на всички европейски граждани.

Информационната среща съвпадна с рождения ден на центъра – на 3 ноември, преди 4 години, ОИЦ-Силистра отвори врати като част от мрежата от 28 информационни центъра в България.

ОИЦ – Силистра е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Продължава...

В СИЛИСТРА ЩЕ БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ДВЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, НПО И ОБЩИНИ

Стартира информационна кампания на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" Стартира информационна кампания на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми" към Министерството на…

Продължава...

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ И БЕЗРАБОТНИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

Областен информационен център - Силистра ще проведе информационни срещи с работодатели в област Силистра за представяне на отворени процедури за кандидатстване с проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СИЛИСТРА ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕД ПАРТНЬОРИ

„Споделяме успеха си с Вас!" - с тези думи се обърна екипът на ОИЦ-Силистра към свои партньори и приятели на поредна информационна среща за отчитане работата на центъра. Експертите презентираха…

Продължава...

ОИЦ-Силистра и ДБТ-Силистра представиха схема "Младежка заетост"

  Областен информационен център - Силистра (ОИЦ), в партньорство с Дирекция „Бюро по труда" гр.Силистра (ДБТ), проведоха информационна среща на тема „Акценти 2014-2020 - възможности за работодатели в област Силистра".…

Продължава...

ОИЦ-Силистра и ДБТ-Силистра със съвместна информационна среща за работодатели

Областен информационен център - Силистра (ОИЦ), в партньорство с Дирекция „Бюро по труда" гр.Силистра (ДБТ), организират информационна среща на тема „Акценти 2014-2020 - възможности за работодатели в област Силистра". Експертите…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.