wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Сливен 93

Бюлетин и полезна информация - ОИЦ Сливен

 

Граждански диалог за бъдещето на Кохезионната политика на ЕС се проведе в Сливен

Граждански диалог на тема „Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС. Финансови инструменти за градско развитие“ се проведе в Сливен. Събитието събра представители на общинските администрации, бизнеса, културни институции, здравни и…

Продължава...

Анкетно допитване "Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС"

Стартира онлайн допитване за бъдещето на Кохезионната политика на Европейския съюз, както и нейното регионално измерение, свързано с развитието на ключови икономически и социални сектори. До 15 ноември 2018 г.…

Продължава...

ОИЦ Сливен се включи в европейската седмица на спорта

С атрактивна програма и игри на открито бе поставен финалът на кампанията „Да спортуваме ЗАЕДНО“ в град Сливен, организирана от екипa на Областния информационен център и Община Сливен. Инициативата бе…

Продължава...

До 14 юни се приемат проектни предложения по Мярка „Стартова помощ за млади земеделски стопани“

До 14 юни 2018 г. е срокът за подаване на проектни предложения по Мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.…

Продължава...

Стартира кампанията „Европа в моя регион 2018“

Генерална дирекция „Регионална и урбанистична политика“ на Европейската комисия обяви старта на кампанията „Европа в моя регион 2018“, която се провежда за седма поредна година. Инициативата цели да популяризира проекти,…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.