wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

С игра на шахмат бе отбелязан финалът на инициативата „Успешни ЗАЕДНО“ в градовете Нова Загора, Котел и Твърдица. По проект „Областен информационен център Сливен“ бяха закупени и поставени в трите общини маси за игра на шах.

В гр. Нова Загора информационната проява бе уважена от кмета на Община Нова Загора Николай Грозев, председателя на Общински съвет Нова Загора Георги Николов и заместник-кметовете Светла Стоянова, Ивайло Енев и Маргарит Тодоров.

Г-н Енев поздрави представителите на ОИЦ Сливен с инициативата и изказа благодарност за новите игрални придобивки, след което градоначалникът Николай Грозев премери сили на шахматната дъска с третокласника Мартин Гичев, ученик от СОУ „Христо Ботев“ и възпитаник на шахматната школа „Загорец“. След оспорвана игра кметът г-н Грозев загуби достойно от младия си съперник, като му пожела с усмивка на уста да бъде винаги така борбен и упорит. Екипът на ОИЦ Сливен благодари на двамата състезатели за спортсменската игра и им поднесе подарък – шах.

Колко са Оперативните програми, които България ще изпълнява през новия програмен период? Какво е европейски проект? Кой е основният документ, който описва ролята и задачите на оперативните програми във времето до 2020 г.? Отговори на тези и други въпроси, включени в провелата се забавно-познавателна викторина, дадоха учениците от СОУ „Христо Ботев“, СОУ „Иван Вазов“ и ПГТТ „Атанас Димитров“ в гр. Нова Загора. За отличното си представяне всеки един от участниците получи награда, осигурени от ОИЦ Сливен.

Завидни познания в шахмата показа и кметът на Община Котел Коста Каранашев по време на заключителното събитие от кампанията „Успешни ЗАЕДНО“, което ОИЦ Сливен организира във възрожденския град. Официални гости на празника бяха също председателят на Общински съвет Котел Христина Чолакова, заместник-кметовете Румен Стоилов и  Шериф Куванджъ, както и директорът на СОУ „Георги Раковски“ Димо Христев. Единственият доброволец, осмелил се да премери сили срещу градоначалника, бе младата дама Елеонора Янкова, възпитаничка на местното училище.

Пред гостите на събитието кметът демонстрира своите умения, показвайки „задушения мат“ на американския шахматист Пол Морфи, считан за един от некоронованите шахматни световни шампиони на 19 век.  Проявата продължи с викторина, включваща въпроси в областта на европейското финансиране и оперативни програми, на които присъстващите младежи отговориха без затруднение.

Деца от клуба по шахмат към СОУ „Неофит Рилски“ с ръководител Валентин Василев се присъединиха към екипа на Областен информационен център Сливен, за да отбележат финала на кампанията „Успешни ЗАЕДНО“ в Община Твърдица. Заместник-кметът Петко Борисов приветства организаторите и благодари за направения подарък на града, който ще позволи на всички любители на шахмата да развиват своите умения в играта.

Инициативата „Успешни заедно“ стартира в края на м. март 2016 г. и се реализира от Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.