wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

По повод отбелязването на Международния ден на младежта – 12-ти август, Областен информационен център Сливен съвместно с Младежки дом Сливен организира фотоконкурс на тема „Аз и Европа ЗАЕДНО“.

Целта на инициативата е да се покажат осъществени проекти с помощта на европейско финансиране, както и да се представи значението им за местната общност.

Всеки участник може да се включи във фотоконкурса, като направи снимка на своето любимо място (училище, парк, улица и др.), изградено или реновирано по проект, финансиран с европейски средства. Снимката трябва да бъде публикувана в ‘event’-а на страницата на Областен информационен център Сливен в социалната мрежа Фейсбук. От изображението трябва да бъде ясно кой е заснетият проект или да бъде добавен кратък текст, който го описва.

Допустими за участие са всички проекти на територията на област Сливен, финансирани по линия на Оперативните програми чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

От кандидатите се изисква да участват само с една своя снимка. До класиране се допускат само предложения, от чиято визия и/или описание е видно към кой проект се отнасят.

Всички лица на възраст до 29 години (включително) могат да участват в конкурсната надпревара.

Гласуването за определена снимка се извършва само в социалната мрежа. Класирането става на база най-голям брой получени харесвания (лайкове) на дадена снимка.

Крайният срок за участие е 17:00 ч. на 10 август 2016 г. Снимки, публикувани след този час или получили допълнителни харесвания, няма да бъдат отчетени.

Награждаването на победителите ще се състои на 12 август 2016 г. от 17:30 ч. в рамките на концерт-хепънинг, организиран от Младежки дом Сливен. Събитието ще се проведе в Градската градина в гр. Сливен.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.