wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

По повод отбелязването на Международния ден на младежта – 12-ти август, екипът на Областен информационен център се включи в празник под мотото „Изразете себе си”, който се проведе в Градската градина в Сливен.

Празничната програма включваше концерт-хепънинг, занимания по бодиарт, йога, стрелба с лък, игри с фризби, топка, както и демонстрации за оказване на първа помощ, организирани от Български червен кръст Сливен. Всички гости на събитието имаха възможност да участват в забавно-познавателна викторина с много награди, подготвена от Областен информационен център Сливен. Публиката отговаряше на въпроси какво е оперативна програма, какво означава абревиатурата ИСУН, какво е европейски проект, през коя година България става член на ЕС, какво са европейските средства, какво е бенефициент, колко на брой са държавите-членки на Европейския съюз, как се наричат европейските фондове, които финансират оперативните програми, колко са оперативните програми, финансирани от ЕС, които България изпълнява в периода 2014-2020 г.

В рамките на събитието екипът на Областен информационен център Сливен организира и информационен щанд, където всички заинтересовани лица имаха възможност да се запознаят с дейността на Центъра, както и да получат подробна информация относно европейските програми и проекти.

Празничната проява бе организирана от Младежки дом Сливен със съдействието на Община Сливен, Областен информационен център Сливен, Евродеск информационна мрежа, Европа Директно Сливен, Сдружение „Жажда за живот“, БЧК Сливен и Младежка банка при ОДФ.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.