wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Екипът на Областен информационен център Сливен организира информационна среща по повод предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС, което ще се състои през 2018 г. Събитието уважи заместник-кметът на Община Сливен с ресор „Икономическо развитие“ – г-н Стоян Марков. Участие в мероприятието взеха също и експерти от Общинска администрация Сливен, представители на неправителствени организации, студенти и ученици.

В рамките на събитието бяха представени функциите и ролята на Съвета на ЕС, основните принципи при вземането на решения, ротационното председателство и в частност предстоящото първо Българско председателство на Съвета, възможностите и предизвикателствата, свързани с него.

От 01 януари 2018 г. страната ни ще поеме ротационното Председателство на Съвета на ЕС за период от шест месеца. България ще бъде част от „тройката“ страни, председателстващи Съвета за период от 18 месеца, заедно с Естония и Австрия.

Участниците в срещата се запознаха с ключовите етапи на подготовката за предстоящото председателство на Съвета на ЕС, а именно подготовката на администрацията, техническата и логистична подготовка и идентифицирането на приоритети.

Приоритетите на „триото“ трябва да се вписват в рамките на плана „Европа 2020“. На този етап е ясно, че за България важен приоритет са енергийните въпроси, а фокусът на цялостната програма е отправен към сигурността, икономическия растеж, конкурентоспобността, възможностите за малките и средни предприятия. По време на събитието бяха дискутирани и предизвикателствата, които стоят пред страната ни – задълженията, които България трябва да изпълни по време на председателството, както и подготовката в следващите месеци.

Очакванията са в рамките на 181 дни председателство да бъдат реализирани над 2000 събития, 160 заседания, стотици конференции, семинари културни събития, а страната ни да бъде посетена от над 20 000 делегати. Това е шанс да изградим положителен образ на страната не само пред ЕС, но и в глобален мащаб.

Бяха разгледани и примери от други държави-членки, които вече са поемали Председателство на Съвета на ЕС – Словения и Полша.

Инициативата бе част от информационната кампания на Мрежата от 27 Областни информационни центрове в страната с цел популяризиране на възможностите и предизвикателствата пред България като председател на Съвета на Европейския съюз.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.