wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Генерална дирекция „Регионална и урбанистична политика“ на Европейската комисия обяви старта на кампанията „Европа в моя регион 2018“, която се провежда за седма поредна година. Инициативата цели да популяризира проекти, получили финансиране от фондовете на Европейския съюз. В рамките на кампанията се организират надпревари в три направления: фотоконкурс, конкурс за блогъри и викторина.
Фотоконкурсът ще отличи най-добрите снимки на проекти, финансирани от ЕС. За участие се изисква да бъдат направени две снимки: една на проекта (художествена, творческа) и една на табелата или билборда с информация за финансирането и с флага на ЕС. 30-те най-добри кадъра ще бъдат събрани във фотоизложба, която ще пътува из цяла Европа.
Друг елемент на кампанията е конкурсът за блогъри, който приема публикации в блогове относно проекти, съфинансирани от ЕС, на всеки от официалните езици на Съюза. Тримата победители ще бъдат поканени да се присъединят към триседмична пълна програма за обучение в реална среда, посветена на комуникациите в ЕС.
Третата възможност е участие в онлайн викторина за проверка на знанията относно регионите на ЕС и тяхната култура. На всеки две седмици ще бъде определян победител, който ще получи гурме кошница с европейски деликатеси. Имената на печелившите във викторината ще бъдат обявявани два пъти месечно: на 15-ти и 30-ти май, юни, юли и август.
Крайният срок за участие в кампанията „Европа в моя регион 2018“ е до 31 август.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.