wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

С атрактивна програма и игри на открито бе поставен финалът на кампанията „Да спортуваме ЗАЕДНО“ в град Сливен, организирана от екипa на Областния информационен център и Община Сливен.

Инициативата бе част от мероприятията, проведени в рамките на Европейската седмица на спорта „Бъди активен“/ #BeActive.

Събитието се състоя в парковото пространство на облагородения парк за спорт и отдих около новата зала на клубa по борба „Станка Златева“ в град Сливен.

На събитието присъстваха инж. Стоян Марков – заместник-кмет с ресор „Икономическо развитие“ в Община Сливен, Силвия Никова – експерт по спортни дейности в Община Сливен, Станка Златева – многократна световна и европейска шампионка по борба, ученици от Спортно училище „Димитър Рохов“, гости и граждани.

За всички участници в спортната проява организаторите бяха предвидили викторина с редица изненади и награди. Наградите бяха връчени от заместник-кмета Стоян Марков.

Кампанията „Да спортуваме ЗАЕДНО“ се проведе в периода 25-28 септември и обхвана общинските центрове на територията на цялата област. Над 200 деца от Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица се състезаваха в турнири по шах, тенис на маса и др.

С цел увеличаване на възможностите за спорт и отдих на открито за деца и младежи, по проект „Областен информационен център Сливен“ бяха закупени и доставени маси за игра на шах и тенис.

Забавлявайки се в игрите, всички участници получиха полезна информация относно постигнатите резултати от изпълнението на европейски проекти в Сливен и региона. Младежите се запознаха с дейността на Областния информационен център Сливен и работата на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Европейската седмица на спорта #BeActive е част от общоевропейската политика за насърчаване на здравословния начин на живот и се провежда за четвърта поредна година в България. Основната й цел е да стимулира повече хора да се занимават трайно със спорт и физическа активност.

Областен информационен център Сливен е част от Мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.