wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В Деня на Народните Будители в гр. Сливен бяха връчени наградите на победителите в конкурса за детска рисунка на тема „Как искам Европейският съюз да промени моя град". Весела и празнична бе обстановката в Залата на Областен информационен център Сливен, която се изпълни с развълнувани деца, родители и учители. Победители на регионално ниво в конкурса са: - Росен Стойнов, ІV клас от ХІІ ОУ „Елисавета Багряна" гр. Сливен - първа възрастова група (предучилищна група до четвърти клас) и - Халил Халилов, VІ клас от ХІІ ОУ „Елисавета Багряна" гр. Сливен - втора възрастова група (V - VІ клас). Двамата победители получиха грамоти за І-во място и голямата награда - по един МП3 плеър. Наградите връчи председателят на журито Даниела Ненчева - Директор на Художествена галерия „Димитър Добрович" Сливен. Още единадесет деца бяха отличени със специални награди, осигурени от Младежката организация на Ротари клуб Сливен. Всички останали участници получиха поименни грамоти за участие в конкурса и много поощрителни награди, осигурени от Централния информационен и координационен офис. В надпреварата се включиха 217 деца от учебни заведения от четирите общини на област Сливен, а творбите им са подредени и могат да бъдат разгледани в залата на Областен информационен център Сливен, която е отворена за посещение от всички желаещи. Конкурсът се провежда под егидата на министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев. Неин организатор е Централният информационен и координационен офис в Администрацията на Министерския съвет и 27-те областни информационни центъра (ОИЦ). Областен информационен център Сливен е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.     За допълнителна информация: Областен информационен център Сливен бул. „Цар Освободител" № 1 тел.: 044/611 145; 0879 599 103 e-mail: oicsliven@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.