wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ-Сливен разясни условията за участие в националния конкурс за младежки проект под надслов „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти" пред студенти от Факултет и Колеж - Сливен при ТУ - София.  Конкурсът се реализира от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.  Инициативата е насочена към младежи на възраст от 17 до 21 години и има за цел да повиши интереса към новите оперативни програми в страната. Според правилата за участие всеки младеж трябва да подготви проектно предложение по една от седемте оперативни програми, които България ще реализира през настоящия програмен период 2014-2020 г. Изисква се също целта на проекта да доведе до подобряване на качеството на живот в областта, в която младият човек живее.  Конкурсът се организира на два етапа - регионален и национален. Класирането на кандидатите от регионалния кръг ще се извърши от комисии по места, които ще оценяват съгласно Оценка за допустимост, както и критерии за техническа и финансова оценка. Отличените проекти от цялата страна, класирани на първо място от регионалното ниво на конкурса, ще участват в националния кръг на инициативата. Студентите от Факултет и Колеж - Сливен изявиха желание да се включат в регионалната инициатива и да се запознаят с работата по създаването на един проект: от идеята, търсенето на подходяща оперативна програма, която да я финансира до разписването на един успешен проект. Младите хора споделиха още, че предвиденият награден фонд е също стимул за тях да участват в състезанието. Наградата за победителя от регионалния кръг е електронен четец, а призьорът на национално ниво ще получи смартфон.  Проекти ще се приемат до 17:00 часа на 26 май 2014 г. на електронната поща на Областен информационен център-Сливен: oic.sliven@eufunds.bg. Документите, необходими за кандидатстване са налични на единния информационен портал - www.eufunds.bg.  Срещата със студентите от Факултет и Колеж - Сливен е третото по ред информационно събитие за популяризиране на условията за участие в конкурсната надпревара.  В началото на м. април т.г. екипът на ОИЦ Сливен се срещна и с представители на Общински детски съвет към Младежки дом - Сливен, както и с ученици от клуб „Проектен мениджър" към ПМГ „Добри Чинтулов" - Сливен, създаден по проект „УСПЕХ" на ОП „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г. Повече информация относно условията за участие в конкурса, както и график на предстоящите информационни събития за популяризиране на инициативата, може да бъде получена на място в ОИЦ-Сливен или на телефон: 044/ 611 145. Областен информационен център Сливен е един от 28-те центъра в страната, които имат за цел да популяризират Кохезионната политика на Европейския съюз, да осигурят равен достъп до информация, публичност и прозрачност относно възможностите за финансиране по Структурните и Кохезионния фонд на ЕС и изпълнението на Оперативните програми в България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.