wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Единадесетокласничката Костадина Янакиева от ПМГ „Добри Чинтулов" гр. Сливен е победителят в регионалния кръг на националния конкурс за младежки проекти, провеждан от мрежата от областните информационни центрове в страната. С проекта си, озаглавен „Моето училище - моята крепост", тя спечели голямата награда - електронен четец. Наградата е предоставена от Централния информационен и координационен офис (ЦИКО) към Министерски съвет и бе връчена от инж. Румен Стоилов, зам.-кмет "Икономическо развитие, програми, проекти и международно сътрудничество" в Община Сливен. Проектът на Костадина Янакиева отговаря на приоритети в новата ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 и цели да превърне училището в желано, обичано и привлекателно за учениците място. Със своята проектна идея победителката от област Сливен ще се състезава с още 26 проектни предложения от цялата страна в националния етап на конкурса, победителят от който ще стане известен на 30 юни т.г. На второ място в надпреварата е проект „Заедно да отправим поглед напред към новото, красивото и практичното, за да постигнем баланс между разум, тяло и дух!" с автор Кети Йорданова, също ученичка от ПМГ „Добри Чинтулов". На трето и четвърто място са съответно: проект „Млад турист" с автор Тодор Василев, ученик в ПГИ "Проф. д-р Димитър Табаков", гр. Сливен и проектната идея озаглавена „За по-добър живот" на Християн Торлозов, възпитаник на ГПЗЕ "Захарий Стоянов", гр. Сливен. Всички участници в конкурса за младежки проекти получиха грамоти и подаръци, осигурени от Областен информационен център-Сливен. Областен информационен център-Сливен е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.