wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

  С много усмивки и весело настроение преминаха спортните прояви, организирани от Областен информационен център Сливен, част от националната кампания „Да спортуваме ЗАЕДНО".  В рамките на една седмица инициативата обхвана територията на цялата област. Включиха се повече от 150 деца и младежи от Сливен, Котел, Нова Загора и Твърдица, които с ентусиазъм и желание за победа се състезаваха в турнир по шах, игри на народна топка, топка над въже и мачове по волейбол.  В отделните надпревари мериха сили възпитаници на ПГ по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков" - гр. Сливен, ПМГ „Добри Чинтулов" - гр. Сливен, СОУ „Иван Вазов" - гр. Нова Загора, СОУ „Г. С. Раковски" - гр. Котел и СОУ „Неофит Рилски" - гр. Твърдица.  Всички ученици получиха грамоти за своето участие, а за победителите Областен информационен център Сливен осигури и множество предметни награди.  Забавлявайки се в игрите, младежите получиха също полезна информация за ролята на Европейския съюз по отношение на политиката на сближаване на регионите, за постигнати резултати от вече осъществени проекти, финансирани с европейски средства, както и информация за новия програмен период 2014-2020. Учениците научиха повече и за дейността на Областния информационен център Сливен и работата на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България. Инициативата „Да спортуваме ЗАЕДНО" продължава с колоездачна обиколка в гр. Сливен, която ще се проведе на 25 октомври (събота) и ще стартира в 10:00 часа в началото на Градската градина.   Областен информационен център Сливен е част от мрежата на 28-те информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.