wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Колоездачна обиколка, популяризираща ролята на оперативните програми и европейските фондове, се проведе в гр. Сливен. Спортната проява бе организирана от Областен информационен център Сливен със съдействието на Община Сливен и с партньорството на колоездачен клуб „Сините камъни". Стартът на обиколката бе даден от Румен Андонов - заместник кмет на Община Сливен с ресор „Икономическа политика и финанси", в присъствието на местни и регионални медии. В инициативата се включиха над 30 деца и младежи, а десетки граждани в различни точки на града наблюдаваха мероприятието.  Колоездачите следваха предварително зададен маршрут с обекти, изградени или обновени с европейски средства. На всеки обект участниците бяха посрещани от експерти на Община Сливен - ръководители или членове на екипа по управление на съответния проект, които представяха подробна информация за извършените дейности. След като стартираха в Градската градина, велосипедистите се отправиха към Спортно училище „Димитър Рохов", а след това посетиха Детска ясла № 13 и парк „Юнак".  Четвъртият обект от маршрута бе Центърът за настаняване от семеен тип в кв. „Сини камъни". Колоездачите посетиха също обновен участък от река Дюлева. Особен интерес сред участниците предизвика изпълнението на проект „Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен", свързан с реновирането на късноантичната крепост „Туида". Информация за основните дейности по проекта представиха инж. Румен Стоилов, заместник кмет „Икономическо развитие, програми, проекти и международно сътрудничество" на Община Сливен и Николай Сираков, Директор на Регионален исторически музей Сливен.  Обиколката премина още през участък, обновен по „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Сливен" и Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов". Финалът бе в Областния информационен център Сливен, където се проведе и забавна викторина.Участниците отговаряха на въпроси, свързани с членството на България в ЕС, Европейските фондове и Оперативни програми, както и за дейността и услугите, предоставяни от ОИЦ Сливен. Всички колоездачи в обиколката бяха отличени с грамоти, а за тези, които дадоха верни отговори във викторината, Областен информационен център подготви и допълнителни награди. Събитието бе заключително от поредицата спортни прояви, които Центърът реализира на територията на областта, част от националната кампания „Да спортуваме ЗАЕДНО". Областен информационен център Сливен е част от мрежата на 28-те информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.