wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Сливен 93

Стартира националната кампания „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“

Областен информационен център Сливен стартира кампания под надслов „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“. Инициативата ще се осъществи в периода 10 март – 20 май 2017 г. на територията на цялата страна чрез Мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Целта на кампанията е да повиши информираността сред гражданите относно постигнатите резултати в резултат на предоставената финансова помощ по линия на европейските фондове, както и отбелязването на три значими годишнини: 10 години от присъединяването на България към ЕС, 60 години от създаването на Европейския социален фонд (ЕСФ) и 6 години от функционирането на Мрежата от Областни информационни центрове.

От 1 януари 2007 г. страната ни стана пълноправен член на Европейския съюз, а договорът за присъединяване бе подписан на 25 април 2005 г. В резултат на това в развитието и модернизирането на българските региони и инфраструктура бяха инвестирани десетки милиарди левове европейски средства, а стабилността и устойчивостта на прилаганите европейски правила и стандарти създадоха предпоставки за значително нарастване на чуждите инвестиции в българската икономика и разкриването на нови работни места.

В рамките на инициативата „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“ ще бъде отбелязана и шейсетата годишнина от функционирането на Европейския социален фонд, създаден с учредителния Договор от Рим през 1957 г., в подкрепа на заетостта и насърчаване на социално-икономическото сближаване в общността.

Социалният фонд е основният финансов инструмент на Европейския съюз, спомагащ за развитието на човешките ресурси, осигуряването на трудова заетост, насърчаването на образованието, както и подобряването на конкурентоспособността и професионалната мобилност на заетите лица.

В дните на кампанията, до 25-ти април, ОИЦ Сливен ще организира информационни срещи на територията на цялата област. Екипът на Центъра ще посети всеки един от общинските центрове, където на място ще информира относно целите на инициативата и ще разяснява въпроси, свързани с актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти с европейски средства.

Информационните срещи ще бъдат съпътствани с празнични мероприятия, в които ще се проведат забавно шоу, игри, творчески работилници и викторини, посветени на трите юбилейни събития.

Областен информационен център Сливен е част от Мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Продължава...

29 информационни събития и над 800 участници в тях отчете ОИЦ Сливен за 2016 г.

От началото на годината екипът на Областен информационен център (ОИЦ) Сливен е организирал общо 29 публични информационни събития на територията на областта, в които са взели участие над 800 представители…

Продължава...

Социалното предприемачество – от хората за хората или как да бъдем успешни и социално отговорни?

Как да стартираме успешно социално предприятие, кои са примерите за устойчив социален бизнес у нас и откъде да намерим финансова подкрепа за нашите идеи са част от въпросите, които се…

Продължава...

ОИЦ Сливен проведе информационна среща за Българското председателство на Съвета на ЕС

Екипът на Областен информационен център Сливен организира информационна среща по повод предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС, което ще се състои през 2018 г. Събитието уважи заместник-кметът на Община…

Продължава...

ОИЦ Сливен отбеляза Международния ден на младежта

По повод отбелязването на Международния ден на младежта – 12-ти август, екипът на Областен информационен център се включи в празник под мотото „Изразете себе си”, който се проведе в Градската…

Продължава...

Стартира младежки фотоконкурс на тема „Аз и Европа ЗАЕДНО“

По повод отбелязването на Международния ден на младежта – 12-ти август, Областен информационен център Сливен съвместно с Младежки дом Сливен организира фотоконкурс на тема „Аз и Европа ЗАЕДНО“. Целта на…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.