wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Сливен 93

ОИЦ Сливен взе участие в Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район за планиране

На 24.03.2015 г. в залата на Областна администрация Сливен се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югоизточен район под председателството на областния управител на област Сливен Димитър Сяров.  В рамките на заседанието на Съвета управителят на Областен информационен център Сливен - Весела Омайникова представи данни за напредъка в усвояването на средства от Структурните и Кохезионен фонд в Югоизточния район за планиране, както и информация за ОП „Добро управление" 2014-2020. Яница Вушева - експерт „Комуникация, информация и логистика" презентира основните приоритети и дейности, които ще се финансират по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. Участие в регионалния съвет взеха заместник-министърът на Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) Иван Аспарухов, представители на министерства, представители на Управляващите органи на Оперативните програми областни управители, кметове на общини в Югоизточен район, представители от организациите на работодателите и социалните партньори, представители на НПО и на академичните среди - университети и колежи на територията на района.

Продължава...

Над 1 милиард евро финансиране по новата ОП „Развитие на човешките ресурси“ до 2020 г.

Финансовите средства по ОП „Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР) 2014-2020 ще бъдат насочени към дейности, свързани с осигуряване на заетост, намаляване на бедността, насърчаване на социалното включване, както и…

Продължава...

ОИЦ Сливен представи в снимки успешните проекти в областта

  Обновяване на градската среда, разкриване на Центрове за настаняване от семеен тип, подобряване на образователната инфраструктура и предоставяне на социални услуги в дома за хора в неравностойно положение са…

Продължава...

Евро велообиколка се проведе в Сливен

Колоездачна обиколка, популяризираща ролята на оперативните програми и европейските фондове, се проведе в гр. Сливен. Спортната проява бе организирана от Областен информационен център Сливен със съдействието на Община Сливен и…

Продължава...

Над 150 деца и младежи от област Сливен спортуваха ЗАЕДНО

  С много усмивки и весело настроение преминаха спортните прояви, организирани от Областен информационен център Сливен, част от националната кампания „Да спортуваме ЗАЕДНО". В рамките на една седмица инициативата обхвана…

Продължава...

Турнир по ускорен шах се проведе днес в Сливен

С пожелание за бъдещи успехи към младите шахматисти инж. Кольо Милев, кмет на Община Сливен, даде официален старт на провелия се днес в парк „Юнак" турнир по ускорен шах. Спортната…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.