wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Сливен 93

Радиопредаване на живо в Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ - Сливен

Експерт от Областен информационен център Сливен гостува в радиопредаване на млади журналисти. Представителната проява на клуб „Радио-телевизионна журналистика" по проект УСПЕХ на ОП "Развити на човешките ресурси" в Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов" в Сливен събра гости, преподаватели и ученици в мултимедийния комплекс на гимназията. Младите журналисти направиха интервюта със заместник-кмета Иван Манчев, с главния редактор на Дарик радио-Сливен Здравка Танева и с Яница Вушева, експерт „Комуникация, информация и логистика" в Областен информационен център Сливен.  Слушателите на импровизираното радиопредаване чуха отговори на много въпроси, сред които „Ще се изграждат ли нови спортни площадки в Сливен?", „Какво е да работиш в радио и имате ли гафове в ефир?", „Какво не знaем за Европeйския съюз?". Всичко това в съчетание с анкети сред сливенските граждани, направени от бъдещите журналисти по улиците на града. 

Продължава...

ОИЦ Сливен представи резултатите от своята дейност за 2013 г.

Управителят на Областен информационен център Сливен, Весела Омайникова представи пред медиите дейността и постигнатите резултати от Центъра за 2013 година. Равносметката за изминаващата година показва, че екипът на ОИЦ Сливен…

Продължава...

Европейските фондове в България през новия програмен период

Пред широк кръг представители на местната власт, държавната администрация, образователни институции и неправителствени организации от региона, Областен информационен център Сливен представи проектите на новите оперативните програми за следващия програмен период…

Продължава...

Читалищата искат повече европейски проекти

Представители на читалища от община Сливен се запознаха с последните инициативи на мрежата от областни информационни центрове в страната. Това стана по време на информационна среща, организирана от Областен информационен…

Продължава...

Втора кръгла маса за подобряване на процедурите по оперативните програми

  Кръгла маса с представители на бизнеса, неправителствени организации и учебни заведения, които са бенефициенти, изпълняващи проекти по оперативните програми (ОП) в региона, бе организирана на 25.09.2013 г. от Областния…

Продължава...

„Как да подобрим процедурите за изпълнение на проекти по оперативните програми?“

Конструктивни предложения за промени в нормативната уредба, регулираща изпълнението на проекти с европейски средства през следващия програмен период 2014-2020 г., бяха дадени на провелата се вчера кръгла маса. Участие в…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.