wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Сливен 93

Висок интерес към откритата приемна на ОИЦ Сливен

Над 300 души посетиха откритата приемна на Областния информационен център (ОИЦ) Сливен, която се проведе в периода 10-12 септември. Проявата е част от национална кампания, която се реализира от мрежата от 28 информационни центъра на територията на цялата страна. Събитието предизвика оживен интерес сред сливналии, които се включиха активно в кампанията, посветена на първите седем години от членство на България в Европейския съюз. Целта на провелата се инициативата бе да проучи в каква степен местната общественост е запозната с резултатите от реализираните проекти, както и да запознае гражданите с постигнато през настоящия програмен период 2007 - 2013 г. Общо 248 души участваха в допитването, като 165 от анкетираните дадоха положителен отговор на въпроса „Достигнаха ли до Вас средствата от ЕС?", а 83 от тях отговориха отрицателно. Някои от посетителите останаха раздвоени в отговора си и предпочетоха да останат неутрални.  Всички заинтересовани лица получиха безплатни информационни материали, визуализиращи успешно изпълнените проекти територията на община Сливен и в областта. Голяма част от анкетираните отчетоха приноса на европейските средства, инвестирани в обновяването на образователната и социална инфраструктура, като положителен за цялостното развитие и изграждане на модерна визия на Сливен. Друга част от хората се обединиха около мнението, че изпълнението на проекти, насърчаващи местната икономика, би стимулирало трудовата заетост особено сред младежите в града, което пък от своя страна би довело до повишаване на жизнения стандарт на населението. Експертите от Центъра припомняха на всички граждани за възможността те също да се допитат до тях, посещавайки офиса на ОИЦ, където могат да получат информация за актуалните възможностите за кандидатстване по Оперативните програми. Областен информационен център Сливен е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

Продължава...

Успешните практики в област Сливен

Единадесет успешно реализирани проекта от област Сливен, финансирани по четири от оперативните програми в България, бяха представени на информационна среща организирана от Областен информационен център Сливен днес, 11.09.2013 г. Срещата…

Продължава...

ОИЦ Сливен представи новата ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Дейности, насочени към повишаване на квалификацията на безработни и заети лица, осигуряване на заетост, насърчаване на предприемачеството и социалното включване отново ще бъдат част от ОП „Развитие на човешките ресурси"…

Продължава...

Европейски средства за бизнеса в Сливен

Представители на малки и средни предприятия от област Сливен се запознаха с актуалните възможности за кандидатстване по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. по време на днешната…

Продължава...

Еврофондовете - в подкрепа на хората с увреждания

В периода 4-6 юни т. г., в градовете Котел, Нова Загора, Твърдица и Сливен, Областен информационен център Сливен проведе семинари на тема „Еврофондовете - в подкрепа на хората с увреждания".…

Продължава...

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ СЛИВЕН

Представители на читалища, работещи на територията на община Сливен бяха запознати с условията и стъпките за кандидатстване по проект „Енергийно обновяване на българските домове". Това стана на информационна среща организирана…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.