wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Сливен 93

Над 30 информационни събития отчете ОИЦ Сливен за 2017 г.

Подробна информация относно дейността и инициативите, реализирани от Областен информационен център (ОИЦ) Сливен през 2017 г., бе представена в рамките на провелата се днес пресконференция. Събитието уважиха заместник-кметовете на Община Сливен Стоян Марков и Пепа Чиликова, а също и секретарят на Община Сливен – Валя Радева.

В присъствието на журналисти, представители на общинска администрация Сливен и партньорски организации, управителят на ОИЦ Сливен, Весела Омайникова представи постигнатите до момента резултати.

От началото на годината екипът на ОИЦ Сливен е организирал общо 31 публични информационни събития на територията на областта, в които са взели участие над 600 представители на различни целеви групи.

Равносметката за изминаващата година показва, че близо 660 души са потърсили информация относно възможностите за кандидатстване и финансиране по Оперативните програми 2014-2020 г.

Сред основните теми на информационните срещи, организирани през тази година, са развитието на социалното предприемачество, предоставяне на обучения за заети лица, подкрепата за разработване на продуктови и производствени иновации, подобряване на условията на труд във фирмите, а също и превенция на институционализирането с цел насърчаване на социалното включване на деца и младежи в неравностойно положение, както и повишаване на качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства чрез активно включване на пазара на труда.

Екипът на ОИЦ Сливен бе част и от общата инициатива на Мрежата от 28 информационни центъра в България. Под мотото „Заедно за Европа“ с поредица от събития Областният информационен център отбеляза три значими годишнини – 60 години от създаването на Европейския социален фонд, 10 години от присъединяването на България към ЕС и 6 години от функционирането на Мрежата от 28 информационни центъра.

Инициативата бе насочена към широката общественост и популяризира приноса на Еврофондовете за развитието на регион Сливен.

Основният приоритет в дейността на Областен информационен център Сливен и през 2018 г. ще бъде повишаване на информираността сред жителите на областта относно кандидатстването и изпълнението на проекти, финансирани с европейски средства, както и популяризирането на добри практики от успешно приключили такива.

Вратите на Областния информационен център са отворени, както за потенциални и настоящи получатели на безвъзмездна финансова помощ, така и за всички организации и лица, които се интересуват от Кохезионната политиката на Европейския съюз и финансирането, което се предоставя от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Областен информационен център Сливен е създаден по проект на Община Сливен и е част от Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове, финансирани по ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Продължава...

67 млн. лева за насърчаване на предприемачеството

Финансирането ще се предоставя в рамките на процедура „Насърчаване на предприемачеството“. Общият размер на средствата, които се осигуряват по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., е 67…

Продължава...

ОИЦ Сливен постави финал на кампанията „Заедно за Европа“

С атрактивно ховърборд шоу Областен информационен център Сливен постави финал на кампанията „Заедно за Европа“. Много усмивки и приятни емоции съпътстваха празничната проява, организирана със съдействието на Община Сливен. В…

Продължава...

Областен информационен център Сливен Ви кани на празничен концерт-хепънинг

Очакват Ви забавно шоу с игри, викторина, творчески работилници, вокални изпълнения, народни, спортни и модерни танци и много награди за участниците. Празничното събитие ще се състои  на 25 април 2017…

Продължава...

ЕВРОПА В МОЯ РЕГИОН 2017 - СЛИВЕН

ЕВРОПА В МОЯ РЕГИОН 2017 - СЛИВЕН В периода 03 април – 20 май 2017 г. Областен информационен център Сливен организира Дни на отворените врати с цел популяризиране на постигнатите…

Продължава...

60 години ЕСФ – 60 години инвестиции в хората

Близо 1, 47 млрд. лева е финансирането, което България ще получи от Европейския социален фонд (ЕСФ) за периода 2014-2020 г. за развитие на човешките ресурси с цел осигуряване на по-висока…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.