wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Смолян 159

ОИЦ-СМОЛЯН ОТЧЕТЕ ОЩЕ ТРИ УСПЕШНИ ГОДИНИ

Днес, 18 декември 2018 г. в залата на община Смолян се проведе заключителна пресконференция по проект „Посоката е ОИЦ-Смолян, възможностите много“, изпълняван от Община Смолян, финансиран по Оперативна програма „Добро…

Продължава...

ОИЦ - СМОЛЯН ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ 2019 Г.

На 11.12.2018 г., в офиса на Областен информационен център - Смолян (ОИЦ), се проведе среща с представители на местни и регионални медии. В рамките на срещата бяха представени планираните процедури…

Продължава...

ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ В СМОЛЯН

На 5 и 6 декември в град Смолян се проведе семинар на тема: „Възможности и предизвикателства пред общините през новия програмен период във връзка с предстоящите промени в Закона за…

Продължава...

ОИЦ - СМОЛЯН ПРЕДСТАВИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНОТО СИ ПРОУЧВАНЕ

На 22.11.2018 г., в офиса на Областен информационен център - Смолян (ОИЦ) се проведе среща с представители на местни и регионални медии. По време на срещата подробно бяха представени резултатите…

Продължава...

Приключи проект на Фондация "Юстиция" за модернизация на съдебната система

Приключи изпълнението на проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол”, финансиран по оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.