Печат на тази страница

Благодарение на активната и навременна работа на местните и регионални власти и ВиК Смолян, първата област, осъществила изискванията на изпълняваната от България реформа във водния сектор е именно нашата. Това означава, че е окрупнила операторите и е осъществила и прединвестиционно проучване, с което са определени стратегическите инвестиции във водния сектор в региона. Подписаният първи в страната договор, през септември месец миналата година, между Асоциация по ВиК и ВиК оператора ще позволи стартирането на инвестиции по приоритетна ос "Води" на Оперативна Програма "Околна среда" и приложението на регионалният принцип при инвестициите във водния сектор – едно от основните изисквания на Брюксел за отпускането на европейско финансиране за инвестиции във ВиК инфраструктура.

Предвижда се в началото на 2017 г. да бъде открита процедура на директно предоставяне "ВиК инфраструктура Смолян", с пилотен бенефициент ВиК Смолян, с индикативен ресурс на процедурата 26 млн. лв.

Областен информационен център - Смолян припомня, че Водната реформа стартира през 2009 г. и все още не е завършила. Ако не приключи до края на 2016 г., е възможно Европейската комисия (ЕК) да разгледа възможността за спиране на финансирането за ВиК инвестициите в България. Ето защо, добрия пример на област Смолян е ключов за реализацията на водните инвестиции в страната.