wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 12 април 2016 г. (вторник), в рамките на Националната кампания „Успешни заедно“, която се провежда от 28-те Областни информационни центъра, Областен информационен център – Смолян проведе „Ден на отворените врати“ в мандра „Родопа Милк“ – с. Смилян.
Мандра „Родопа Милк“ е създадена през 1993 г. с основна дейност млекопреработка. В самото начало се произвеждат традиционни български млечни продукти. След спечелен и изпълнен проект, финансиран от швейцарското правителство и обучение на технолози в Швейцария - започва производството на швейцарски и холандски сирена. Изключително предимство е, че мандрата е разположена в екологично чист район. Продуктите, които се предлагат са както традиционно български, така и широка гама от европейски сирена.
В рамките на посещението млади и активни предприемачи имаха възможността да се запознаят с производствения процес, с положителния ефект за бизнеса от прилагането на средствата от ЕС, както и да опитат от вкусните продукти на мандрата.
По време на дискусията представителите на ОИЦ – Смолян представиха на управителя на „Родопа Милк“ – г-жа Милкана Йорданова и на младежите, включили се в Кампанията възможностите за финансиране на бизнес идеи, които предоставят Оперативните програми за периода 2014 – 2020 г.
На срещата госпожа Йорданова беше запозната с концепцията за опростяване на достъпа до програмите на ЕС за подпомагане на МСП. На базата на своя опит при кандидатстване по Оперативни програми, г-жа Йорданова сподели своето мнение, че критериите за кандидатстване на микро и малки предприятия са завишени, което е предпоставка да не могат да се покрият критериите за допустимост. Друго, което управителят на „Родопа Милк“ отчете като проблем при кандидатстването е минималният праг на предоставяната помощ. Според нея праговете трябва да бъдат по-ниски. Госпожа Йорданова коментира, че смята за уместно и възможността за предоставяне на приоритетни мерки за високо планинските райони.
Мандра „Родопа Милк“ бе поканена да се включи и да представи продукцията си и в заключителното събитие на кампанията „Успешни заедно“, което ще се проведе на 9-ти май – Денят на Европа, на пл. Свобода в гр. Смолян

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.