wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Под председателството на заместник-областния управител Андриян Петров се проведе първото работно заседание на Областния съвет по култура. Обсъдиха се три основни теми – възможностите за кандидатстване по проекти, финансирани по оперативни програми на Европейския съюз и други фондации; подготовка и организация за Събора на народното творчество и животновъдството „Рожен 2016 година” и темата, свързана с организирането и финансирането на фестивалите в България. Участваха заместник-областните управители на област Смолян Андриян Петров и Тодор Бозуков, директори и представители на културни институции, представители на ОИЦ-Смолян, представители на общините, експерти от Областна администрация Смолян и други заинтересовани страни.
Андреана Трифонова – управител на ОИЦ-Смолян и Анна Болярова – експерт „КИЛ” към ОИЦ-Смолян представиха възможностите за кандидатстване по проекти, финансирани по оперативни програми на Европейския съюз и други фондации, подпомагащи развитието на културата и изкуството. Болярова запозна аудиторията със същността, приоритетните оси, допустимите бенефициенти по ОП „Региони в растеж”, Програмата за развитие на селските райони, Програмата за европейско и териториално сътрудничество „Гърция-България 2014-2020”, Програма „Творческа Европа 2014-2020”, както и с възможностите, които предоставят Националния доверителен екофонд, Международният фонд за културно многообразие на ЮНЕСКО и Фондация „Америка за България”.
Във връзка с подготовката и организацията за Събора на народното творчество и животновъдството „Рожен 2016 година”, заместник-областният управител Андриян Петров отбеляза: „Нашата цел, като Областна администрация, и желанието на областния управител, е да си бъдем от взаимна помощ, както ние на организаторите, така и организаторите на всички общини от Смолянска област, на Читалищата в тях и всички, желаещи да се включат и да участват на Роженския събор през тази година.”
Симеон Караколев – председател на Фондация „Рожен-наследство в бъдещето”, която е съорганизатор с община Смолян на Роженския събор, напомни, че събитието през 2016 година ще се проведе от 15 до 17 юли. „Като цяло ще запазим формата на събора от миналата година, като ще бъдат надградени нови елементи.” Караколев призова участниците от областта да подават заявките си навреме, да не изчакват последния момент, като напомни, че крайният срок е 14 юни. „Запазваме тенденцията от миналата година да няма никакъв вход за събитието, нито такси за паркиране.”
Петров отбеляза: „Рожен е емблемата на Родопите, а фестивалът дава много възможности. Той е и икономика за целият регион. Ако общините мислят разумно и навреме успеят да направят съпътстващи програми, които да реализират в тази една седмица преди събора, имат възможността да се възползват от огромния поток туристи, с което да подпомогнат икономиките на даденото населено място.”
Заместник-областният управител Андриян Петров представи темата за фестивалите в България и възможностите за финансирането им. „През месец март Министерството на културата прие стратегия за фестивалите в България, за тяхното финансиране. Във фестивалите и в тяхното провеждане на територията на област Смолян ние виждаме един неизползван досега на 100% ресурс, решихме да направим тази презентация, от която бихте могли да се възползвате. Нашата област, като една от фолклорните области в България, и то с едни от най-обичаните фолклорни изпълнения, има възможности в тази насока, които бихме могли да продължаваме да развиваме. Ако успеем да наситим летните месеци с достатъчно качествени мероприятия, това би подпомогнало икономиката на региона в голяма степен.”

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.