wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 20 април 2016 г. (сряда), в рамките на Националната кампания „Успешни заедно“, която се провежда от 28-те Областни информационни центъра, Областен информационен център – Смолян проведе „Ден на отворените врати“ в „Мода Шпорт“ ЕООД – община Мадан.
Експертите на Областен информационен център – Смолян, заедно с ученици от специалност „Текстил“ на Професионалната гимназия по приложни изкуства – гр. Смолян посетиха производствената база на „Мода Шпорт“ ЕООД, където се запознаха с дейността на фирмата и технологичния процес на изработка на висококачествените облекла с марка „Спорталм“.
За учениците бе изключително полезно да проследят „пътя“ на производство на една дреха, да видят как работят най-модерните машини в бранша, да се запознаят с най-новите технологии и да оценят колко важно е вниманието към детайла.
„Мода Шпорт“ ЕООД е шивашко предприятие, дъщерна фирма на „Спорталм“ – Австрия. Във фирмата се работи на най-високо европейско ниво по отношение на качеството и на условията на труд. Управителят на „Мода Шпорт“ ЕООД – инж. Георги Кенов любезно приветства всички присъстващи и сподели опита на управляваното от него дружество като бенефициент по Оперативните програми. Всички проекти, които фирмата е изпълнила са насочени към осигуряване на заетост и по-добри условия на труд. В момента в „Мода Шпорт“ работят 360 човека, които не са достатъчни, за да покрият големите производствени нужди, затова фирмата не спира да търси работници в отрасъла на шивачеството.
На срещата управителят на „Мода Шпорт“ ЕООД представи и вижданията си за опростяване на реда, по който се кандидатства по Оперативните програми на ЕС. Според г-н Кенов от огромно значение за успешното усвояване на средствата от ЕС е да се подобри комуникацията „бенефициент – администрация“. Той отчете като основен проблем мудната работа на оценителните комисии, неспазването на предварително обявените срокове за оценка на проектите, както и множеството неясноти и промени по време на изпълнението на проектите.
„Мода Шпорт“ ЕООД бе поканена да се включи и в заключителното събитие на кампанията „Успешни заедно“, което ще се проведе на 9-ти май – Денят на Европа.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.