wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 9 май 2016 г. /понеделник/ от 18:00 часа на Амфитеатър, Нов център, гр. Смолян, Областен информационен център – Смолян има удоволствието да Ви покани да присъствате на заключителното събитие по повод Националната кампания "Успешни ЗАЕДНО", която се провежда от 28-те Областни информационни центъра в страната.

Целта на кампанията е да популяризира както възможностите за финансиране на бизнес инициативи с европейски средства, така и вече реализираните такива. Ще предоставим на младежите актуална информация за участие в пазара на труда и за бизнес организациите, работещи на територията на област Смолян. За целта, ще проведем импровизирана трудова борса с участието на представители на Бюро по труда - Смолян, Кариерен център – Смолян и бизнес организации. Регионална здравна инспекция – Смолян ще участва с „Шатра на здравето“. Младежите ще имат възможността да се запознаят с дейността на представените организации и да влязат в пряк неформален контакт с тях.

Със съдействието на Професионална гимназия за приложни изкуства – гр. Смолян ще проведем инициативата „Да създадем ЗАЕДНО Европа в Родопите“, като едновременно с това ще отбележим и „Денят на Европа“. Ще обменим информация за Европейския съюз и Европейските институции и ще се забавляваме с концерт на местни изявени състави и изпълнители, както и с нашумелия поп изпълнител Рафи.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.