wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 10 и 12 май 2016 г., екипът на Областен информационен център - Смолян проведе информационни срещи в общините Чепеларе, Мадан и Рудозем.

На срещите присъстваха представители на бизнеса, земеделски производители, служители на общинската администрация и граждани. Присъстващите бяха запознати с Индикативните годишни работни програми за 2016 година на Оперативните програми. Също така получиха ценна информация за възможностите за финансиране със средства от ЕС през Програмен период 2014-2020 г. По време на дискусията бяха обсъдени актуалните отворени процедури, някои неясноти по кандидатстването им, както и как всеки може да реализира конкретните си идеи.

В допълнение бе организирана изнесена приемна на ОИЦ – Смолян, в която участниците в срещата получиха отговори на индивидуални въпроси за други възможности за финансиране през новия програмен период.

Областен информационен център – Смолян продължава с цикъл от информационни срещи и в другите общини на областта.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.