wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 2 юни 2016 г. /четвъртък/ Областен информационен център – Смолян проведе и последната от десетте информационни срещи във всички общини от Област Смолян, по време на които бяха представени актуалните възможности за кандидатстване по Оперативните програми, както и предстоящото до края на 2016 г.

Над 150 човека – представители на администрацията, бизнеса, земеделски производители, НПО, младежи и граждани се възползваха от възможността да се срещнат с екипа на Областен информационен център – Смолян, да зададат въпросите си и да получат изчерпателна информация как могат да получат финансиране за реализиране на своите идеи. По време на срещите бяха обсъдени неясноти относно кандидатстването по актуални в момента процедури, детайли от предстоящите такива, както и често срещаните проблеми, с които се сблъскват бенефициентите в процеса на кандидатстване и отчитане. Присъстващите получиха полезни напътствия за работа със системата ИСУН и използване максимално добре на нейните функционалности.

Всички присъствали на информационните срещи ги оцениха като изключително полезни за тях, а за екипа на ОИЦ – Смолян бе важно да се срещне с бъдещите бенефициенти лице в лице и в неформални дискусии да разбере какви са техните интереси, трудности и възможности.

Информационни срещи за представяне на актуалните възможности за финансиране се организират минимум два пъти в годината във всички общини от Област Смолян.

Областен информационен център – Смолян остава на разположение на всички, които се интересуват от финансиране със средства от ЕС!

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.