wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Сдружение “Fun in the Mountain” стартира изпълнението на проект „Енергията е навсякъде около нас – да я използваме!“, финансиран от Програмата EVN за България 2016 г. Програмата EVN за България отразява стремежа на компанията да е полезна на обществото, в което живеем. Програмата стартира през 2015 г. с 60 доброволчески акции от страна на сътрудници на EVN България и продължава през 2016 г. с подкрепа и финансиране на общественополезни проекти. Темата Общество и екология обединява мисията нa EVN тази година.
Проектът „Енергията е навсякъде около нас – да я използваме!“, планира да реализира мерки за подобряване на материалната база с обществена значимост, чрез изграждане на система за енергийно захранване на горски парк „Амзово“, гр. Смолян, базирана на използване на алтернативни източници на енергия. Чрез финансирането от страна на EVN ще бъде осигурено фотоволтаично електро- захранване на горското училище, ще се инсталира демонстрационна пиезопътека, която ще генерира електро енергия, чрез движението на посетителите на парка върху нея, ще се разработи и внедри образователен елемент с фокус енергия и устойчиво развитие, и ще се повиши съзнанието на посетителите и гостите на парка за опазване на околната среда чрез използването на възобновяемите енергийни източници. Проектът ще се изпълни до ноември 2016 година, като на практика енергийното захранване на обекта се планира да приключи в средата на септември 2016 г.

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.