wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Днес, 17 ноември 2016 г., Галина Кехайова и Гюлсевим Топалова станаха част от екипа на Областен информационен център – Смолян, като част от инициативата „Мениджър за един ден“. Двете момичета се справиха блестящо като експерт „Комуникация, информация и логистика“ и експерт „Информационно обслужване и услуги“.

В рамките на работния ден те се запознаха с дейността на ОИЦ – Смолян и смело се включиха в реалния работен процес и дейностите на Центъра. Научиха повече за Оперативните програми 2014-2020 г., за информационната система ИСУН 2020, за политиките и приоритетите на Европейския съюз. Заедно подготвихме презентация, която представя дейността на Областен информационен център – Смолян. Научиха основните техники, които са важни по време на презентиране и общуване, написаха прессъобщение. Родиха се много нови идеи за съвместни проекти и инициативи.

Галина и Гюлсевим са ученички от десети клас в ПГИ „Карл Маркс“ – град Смолян. Като млади и активни хора, те постоянно търсят възможности за себеусъвършенстване и реализация. Включването им в кампанията „Мениджър за един ден“ е поредната стъпка, която те правят за своето бъдещо развитие.

“Мениджър за един ден” е сред най-популярните инициативи на Джуниър Ачийвмънт България. Тя се провежда ежегодно в над 100 държави по целия свят. По време на инициативата, утвърдени професионалисти от всички сфери на бизнеса и обществения живот, както и висши държавни управници - дават възможност на младежите да се запознаят с реалната работа на съответната организация.

За екипа на Областен информационен център – Смолян бе удоволствие да се включи в тази инициатива и да вдъхнови нечие бъдеще!

Областен информационен център – Смолян е част от Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р. България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.