wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 15 декември 2016 г. /четвъртък/ Областен информационен център – Смолян проведе информационна среща с младежи от община Смолян, която бе посветена на Европейския съюз и институции, както и на предстоящото българско Председателство на Съвета на ЕС. Това бе последната информационна среща за тази година и с нея Областен информационен център – Смолян приключи и втората си информационна кампания за 2016 г..

По време на срещите, проведени във всички общини от област Смолян през последните месеци,
бяха представени актуалните възможности за кандидатстване по Оперативните програми, както и предстоящото през 2017 г..

Над 200 човека – представители на администрацията, бизнеса, земеделски производители, НПО, младежи и граждани се възползваха от възможността да се срещнат с екипа на Центъра, да зададат своите въпроси и да получат изчерпателна информация как могат да получат финансиране за реализиране на идеите си. Бяха обсъдени неясноти относно кандидатстването по актуални в момента процедури, тези, които предстоят, както и често срещаните проблеми, с които се сблъскват бенефициентите в процеса на кандидатстване и отчитане. Присъстващите получиха полезни съвети относно електронното кандидатстване чрез системата ИСУН, често срещани грешки и как те да бъдат избегнати.

Областен информационен център – Смолян остава на разположение на всички, които се интересуват от финансиране със средства от ЕС!

Областен информационен център – Смолян е част от Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р. България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.