wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 21 декември 2016 г. /сряда/ Областен информационен център – Смолян проведе среща с представители на медиите, на която представи обобщение на дейността си през отминаващата 2016 г., както и своя нов управител – г-жа Цветанка Генчева.

През 2016 г. Областен информационен център – Смолян остана верен на мисията си да е винаги близо до хората във всяка община на област Смолян и да представя актуална и полезна информация относно европейското финансиране. По време на множеството информационни срещи, тематични обучения и събития, стотици хора получиха отговори на своите въпроси и намериха търсената от тях информация.

Екипът на Областен информационен център – Смолян продължи да популяризира Кохезионната политика на Европейския съюз в Република България и да отговаря на специфичните нужди на бенефициентите от Областта.

Многобройните посетители в офиса и интересът към всички събития, организирани от Центъра за пореден път доказват, че Областен информационен център – Смолян е утвърден и надежден източник на информация.

През 2017 г. ОИЦ – Смолян ще продължи да предоставя услугите си напълно безплатно и е планирал още много срещи, интересни събития и инициативи, на които да представи на обществеността всички важни теми, свързани със средствата от ЕС.

Екипът на Областен информационен център – Смолян пожелава на всички светли празници!

Областен информационен център – Смолян е част от Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р. България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.