wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

През 2017 г. отбелязваме 10 години членство на България в Европейския съюз. Бидейки част от Обединена Европа, получихме много нови възможности, запознахме се с културата на другите държави-членки и, разбира се, дадохме своя принос за обогатяването на Европейските ценности и традиции.

Верни на мисията си да бъдем посланици на Европа в България и на България в Европа, съвместно с Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян, ОИЦ – Смолян организира конкурс за детска мартеница на тема „Да вплетем България в Европа“.
Конкурсът ще се проведе в следните възрастови категории:
- I – IV клас;
- V – VI клас;
- VII – VIII клас.
Желаещите да се включат в конкурса и да пресъздадат своето виждане за българска мартеница и как тя се вписва в Европа, могат да изпращат своите мартеници с описание – име и възраст, в срок до 15 февруари 2017 г., на адрес: гр. Смолян, бул. България 12, Областен информационен център – Смолян. Можете да донесете мартеничките и на място в нашия офис.

Всички изработени мартеници ще бъдат показани в специална изложба в РИМ „Стою Шишков“ – Смолян. Изложбата ще бъде открита на 23 февруари 2017 г. от 14:30 часа с награждаване на победителите. Отново тогава ще проведем и среща-дискусия, на която ще говорим за обичая за закичването на мартеници, както и за типични обичаи в други европейски страни.

На 1 март ще подарим изработените мартенички на социални домове, представители на Европейската комисия и други институции.

Областен информационен център – Смолян е част от Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р. България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.