wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 23 февруари 2017 г. /четвъртък/ от 14:30 часа в Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – гр. Смолян , екипът на Областен информационен център – Смолян откри изложба, представяща всички мартеници, включили се в конкурса за детска мартеница „Да вплетем България в Европа“. В конкурса се включиха стотици деца, които пресъздадоха своето виждане за българската мартеница и как тя се вплита в Европа.
Събитието бе отркито от заместник - кмета на Община Смолян г-н Марин Захариев, който връчи и наградите на всички победители в конкурса.
Над 450 мартенички на деца от област Смолян се включиха в творческата надпревара. Конкурсът се проведе в три възрастови категории:
- I – IV клас
- V – VI клас
- VII – VIII клас

Специално избрана комисия от представители на РИМ „Стою Шишков“ – гр. Смолян и Художествена галерия – гр. Смолян оценяваше и отличаваше най – красивите творения, които се вплитаха в идеята за европейска мартеница. Специалната награда в конкурса спечели малката госпожица Божидара Кехайова – първокласничка от ОУ „Васил Левски“ – гр. Златоград. След нея във възрастовата група I – IV клас първото място е отредено на Божидара Драганова от гр. Златоград, на второ място е Михаил Данчев от гр. Смолян, а на трето – Любомир Павлов от гр. Златоград. Награда за традиционна българска мартеница получи Иван Трифонов от гр. Смолян.
В категорията V – VI клас първо място спечели Илияна Чаушева от ОУ „ Стою Шишков“ – гр. Смолян, второ място – Ивона Кирова от с. Баните, трето – Антон Стоянов от гр. Девин.
Във възрастовата група VII - VIII клас първото място беше отредено на Славей Комитов от с. Баните. На второ място е Пламена Терзийска, а на трето Габриела Руженова също от с. Баните.
Наградени бяха и други ученици за най – оригинална идея и награда за приложно изкуство.
Грамоти и поощрителни награди получиха всички участници в конкурса.
По време на събитието се проведе и среща-дискусия, на която представители на РИМ „Стою Шишков“- гр. Смолян разказаха интересни факти около обичая за закичването на мартеници, как се е променяла мартеницата през вековете и какви символи носи традиционната българска мартеница.
Изложбата на мартеници ще продължи до 28 февруари 2017 г. в залата на историческия музей – гр. Смолян, а на 1 март 2017 г. всички мартенички ще бъдат подарени на социални домове, представители на Европейската комисия и други институции.
Екипът на Областен информационен център – Смолян благодари на всички включили се в конкурса ученици, учители и родители и им пожелава здраве и живот за да продължаваме да създаваме ЗАЕДНО.

Областен информационен център – Смолян е част от Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р. България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.