wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Днес, 10.03.2017 г., Областен информационен център – Смолян стартира Националната кампания „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“ на Мрежата от 28-те Областни информационни центрове в страната и отбеляза своя рожден ден. Кампанията ще се проведе в периода 10 март – 20 май 2017 г. и с нея ще се отбележат три значими годишнини:

• 60 години Европейски социален фонд;
• 10 години от присъединяването на България към ЕС;
• 6 години от функционирането на Мрежата от Областни информационни центрове в страната.

В рамките на инициативата, ОИЦ-Смолян ще проведе информационни срещи във всички десет общини на област Смолян, по време на които ще бъдат популяризирани актуални и предстоящи възможности за финансиране със средства от ЕС. Като част от Кампанията, жителите на общините от Областта ще имат възможност да се насладят на пътуваща изложба, представяща снимки от успешно реализирани проекти, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Също така, ще бъдат организирани „Дни на отворените врати“ в общини и фирми, които са приключили или изпълняват проекти, финансирани със средства от ЕС. Тези срещи ще дадат възможност на хората за пряк контакт с бенефициенти по Оперативните програми и ще ги насърчат да бъдат по-активни.

По повод 10 години от присъединяването на България към Европейския съюз, ОИЦ-Смолян ще организира кръгла маса на тема „България в Европа – 10 години по-късно“, на която ще бъдат обсъдени ползите от членството ни.

На 8 май 2017 г., съвместно с Български младежки Червен кръст – област Смолян, ОИЦ – Смолян ще организира флашмоб в общините Смолян и Чепеларе.

Закриването на Кампанията за Смолян ще бъде на 12 май 2017 г. с концерт на Любо Киров и Д2.

Днес екипът на Центъра отпразнува и своя рожден ден заедно с екипа на проекта, бивши колеги на ОИЦ – Смолян и гости. Пожелаваме си много здраве и вдъхновение, за да продължаваме да създаваме ЗАЕДНО.

Областен информационен център – Смолян е част от Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р. България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.