Печат на тази страница

В периода 1 май – 12 май 2017 г. ОИЦ-Смолян ще проведе Дни на отворените врати по проекти с европейско финансиране. Информационната поредица е част от инициативата „Заедно за Европа“, чрез която Мрежата от 28 информационни центъра отбелязва три значими повода. Това са 60-та годишнина от подписването на Римския договор и от създаването на Европейския социален фонд, 10-та годишнина от членството на България в ЕС, както и 6-та година от функционирането на Мрежата. В рамките на събитията, ще бъдат представени 3 значими проекта, като два от тях ще покажат как са се променили социалните услуги в общността, а другия как се е променила градската среда. В периода 3 април - 12 май 2017г., ОИЦ – Смолян организира пътуваща изложба – снимки на проекти финансирани по Европейските структурни и инвестиционни фондове. На 25 април 2017г. ще се проведе – Кръгла маса на тема „България в Европа – 10 год. по - късно“, на която ще се обсъжда постигнатото до момента и възможности за подобряване живота на хората чрез проекти, съфинансирани от фондовете. На 8 май 2017г. съвместно с Младежки Български червен кръст - гр. Смолян ще се организира флашмоб в общините Смолян и Чепеларе.

 Europe in Smolyan 2017

In the period from May 1 to 12, 2017 , DIP - Smolyan will hold Open Days on projects with European funding. It is a part of the "United for Europe" through which network of 28 information centers notes three significant occasion - the 60th anniversary of the Treaty of Rome and the creation of the European Social Fund, the 10th anniversary of Bulgaria's membership in EU and 6th year of working of the Network. Within the events will be presented three important projects. Two of them will show how they changed the social services in the community and the other how changed the urban environment. Between April 3 and May 12, 2017, DIP - Smolyan will organize a traveling exhibition - photographs of projects financed by EU structural and investment funds. On April 25, 2017 will be held - Round Table "Bulgaria in Europe - '10 years later", on which will discuss the achievements to date and opportunities for improving people's lives through projects financed by the funds. On May 8, 2017, will organize a flash mob in the municipalities of Smolyan and Chepelare together with the Bulgarian Youth Red Cross - Smolyan.