wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 4, 6, 11 и 12 април 2017 г., екипът на Областен информационен център - Смолян проведе информационни срещи в общините Мадан, Девин, Доспат и Рудозем.
Срещите са част от дейността на Центъра и от Националната кампания „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“ на Мрежата от 28-те Областни информационни центрове в страната, с която се отбелязват три значими годишнини:
• 60 години Европейски социален фонд;
• 10 години от присъединяването на България към ЕС;
• 6 години от функционирането на Мрежата от Областни информационни центрове в страната.
На срещите присъстваха представители на бизнеса, земеделски производители, служители на общинската администрация и граждани. Бяха представени актуалните възможности за европейско финансиране и предстоящите процедури до края на 2017 г.. Присъстващите получиха отговори на въпросите си относно изпълнението на своите проекти, както и конкретни предстоящи процедури.
След края на информационните срещи, бяха организирани изнесени приемни на открито, където всеки можеше да получи информационни материали, отговори на индивидуални въпроси и информация как да реализира идеите си със средства от ЕС.
Всички жители имаха възможност да се насладят и на пътуващата изложба, представяща успешно реализирани проекти "ПРЕДИ" и "СЛЕД" европейско финансиране.
Областен информационен център – Смолян продължава с цикъл от информационни срещи и в другите общини на областта.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.