wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 25 април 2017 г. се проведе Кръгла маса на тема „България в Европа – 10 години по-късно“, организирана от Областен информационен център – Смолян. Срещата е част от Националната кампания „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“ и с нея бе отбелязано значимото събитие – 10 години от присъединяването на България към Европейския съюз.
На срещата присъстваха областният управител на област Смолян – г-н Момчил Караиванов, зам.-областният – г-н Илия Годев, зам.-кметът на община Смолян – г-н Марин Захариев, кметът на община Неделино – г-н Боян Кехайов, представители на другите общини от Областта, както и на Неправителствения сектор.
По време на Кръглата маса бяха представени ползите от членството ни в Европейския съюз и как европейската солидарност е променила населените места от Областта и живота на жителите в тях. Гостите имаха възможността да се запознаят с по-големите и значими проекти, реализирани от Областна администрация Смолян, от общините и неправителствените организации от Областта, да обсъдят трудностите, през които са преминали в началото на първия програмен период 2007 – 2013 г. и да се поздравят с прекрасните постижения, резултат от работата на много хора.
Реализираните проекти, които пряко или косвено са променили живота на хората от област Смолян са в много и различни сфери – туризъм, здравеопазване, социални услуги, превенция и защита от бедствия и пожари, образование, развитие на административния капацитет и др. Представителите на общините акцентираха и че средствата от ЕС са основен източник на инвестиции в инфраструктура и опазване на културното и природното ни наследство.
По време на дискусията всички се обединиха около мнението, че присъединяването на България към ЕС, безспорно е единственият правилен път за развитието на България. Присъстващите акцентираха и на нуждата от общи координирани действия за развитието на област Смолян, защото ЗАЕДНО можем повече.


Областен информационен център – Смолян е част от Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р. България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.